Národná sieť seizmických staníc (NSSS) je najdôležitejšou infraštruktúrou na monitorovanie seizmickej aktivity územia Slovenska, jej prevádzku a analýzu zaznamenávaných dát zabezpečuje Oddelenie seizmológie Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied (ÚVZ SAV). Podrobnejšie informácie o sieti nájdete na stránke ÚVZ SAV, informácie o jednotlivých staniciach NSSS získate po kliknutí na názov stanice alebo jej značku v mapke.
ISC Kód
Názov
Zem. šírka
[ ° N ]
Zem. dĺžka
[ ° E ]
Nadm. výška
[ m ]
  CRVS
48.90 21.46 476
  IZAB
48.57 19.71 482
  KECS
48.48 20.49 345
  KOLS
48.93 22.27 460
  LANS
49.15 19.47 705
  MODS
48.37 17.28 520
  SRO
47.81 18.31 150
  SRO 1
47.76 18.23 111
  SRO 2
47.76 18.39 109
  STHS
49.42 21.24 534
  VYHS
48.49 18.84 450
  ZST
48.20 17.10 250
 
mapka