Slabé zemetrasenie pri Zuberci
dňa 15.9.2019

Dňa 15. septembra 2019 o 2:44 LSEČ došlo cca 4 km severne od Zuberca k slabému zemetraseniu.
Lokálne magnitúdo bolo určené na 2,1.

Zemetrasenie bolo zaznamenané Národnou sieťou seizmických staníc Slovenska
a Lokálnou seizmickou sieťou východné Slovensko.

Záznam 1 a 2 zemetrasenia.

Zemetrasenie bolo pozorované aj obyvateľmi okolitých obcí, poloha epicentra
a lokality pozorovaní sú zobrazené na mape.

Ústav vied o Zemi SAV v Bratislave bude naďalej analyzovať záznamy seizmických staníc, 
ako aj údaje o pozorovaných účinkoch zemetrasenia.

Prosíme preto občanov, ktorí účinky zemetrasenia pocítili, 
aby čo najskôr vyplnili dotazník
 (odkazy v spodnej časti stránky). 
Údaje od každého pozorovateľa sú cenné a preto je užitočné, 
aby dotazník vyplnili aj blízki susedia, pokiaľ zemetrasenie pozorovali.Ďakujeme za spoluprácu všetkým, ktorí zaslali vyplnený dotazník.
Prispeli ste k výskumu zemetrasení a ich účinkov na území SR.

The weak earthquake near Stará Ľubovňa
on September 15, 2019
 
 
On September 15, 2019 at 2:44 local time a weak earthquake
occurred approximately 4 km north off village Zuberec and the local magnitude was estimated 2,1. 

  The shock was felt by citizens of nearby villages.
Čo robiť, ak ste pocítili zemetrasenie

 • Vyplňte prosím náš makroseizmický dotazník
  alebo
 • stiahnite si náš makroseizmický dotazník a zašlite ho na adresu geofseis@savba.sk,
  alebo
 • zavolajte (v pracovnom čase) alebo napíšte na Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied a povedzte nám Vaše meno a celú adresu.
  Naše telefónne čísla sú: +421 - 2 - 5477 5280, +421 - 2 - 5941 0611
  My Vám zašleme náš makroseizmický dotazník.
What to do if you felt an earthquake

 • Please fill in our macroseismic questionnaire
  or
 • download our macroseismic questionaire and send it by e-mail to geofseis@savba.sk,
  or
 • call or write to the Earth Science Institute and tell us your name and full address .
  Our phone numbers: +421 - 2 - 5477 5280, +421 - 2 - 5941 0611
  We will send you a macroseismic questionaire.
home