Slabé zemetrasenia na juhu Slovenska 
dňa 12. a 13.12.2017

Dňa 12. a 13. decembra 2017 došlo na juhu Slovenska k dvom slabým zemetraseniam.
Prvé zemetrasenie seizmické stanice zaznamenali 12.12.2017 o 17:28 ZSEČ
s epicentrom pri obci Šrobárová a s lokálnym magnitúdom 1,8.
Toto zemetrasenie bolo pozorované aj obyvateľmi okolitých obcí.
Druhé zemetrasenie prístroje zaznamenali 13.12.2017 o 00:05 ZSEČ
v blízkosti epicentra prvého zemetrasenia, pri obci Marcelová
s lokálnym magnitúdom 1,7.

Záznam zemetrasení na live seizmograme zo seizmickej stanice Šrobárová.

Zemetrasenie bolo zaznamenané seizmickými stanicami 
slovenskej Národnej siete seizmických staníc
.


Ústav vied o Zemi SAV v Bratislave bude naďalej analyzovať záznamy seizmických staníc, 
ako aj údaje o pozorovaných účinkoch zemetrasenia.

Prosíme preto občanov, ktorí účinky zemetrasenia pocítili, 
aby čo najskôr vyplnili dotazník
 (odkazy v spodnej časti stránky). 
Údaje od každého pozorovateľa sú cenné a preto je užitočné, 
aby dotazník vyplnili aj blízki susedia, pokiaľ zemetrasenie pozorovali.Ďakujeme za spoluprácu všetkým, ktorí zaslali vyplnený dotazník.
Prispeli ste k výskumu zemetrasení a ich účinkov na území SR.

Weak earthquakes in south part of Slovakia
on December 12 and 13, 2017
 
 
On December 12 and 13, 2017 south part of Slovakia was hit by two weak earthquakes.
The first earthquake with local magnitude 1.8 and epicentre near by village Šrobárová was registered on December 12, 2017 at 17:28 CEWT.
The second earthquake was registered with epicentre near by village Marcelová
and with local magnitude 1.7 on December 13, 2017 at 00:05 CEWT. 

Live seismogram from seismic station Šrobárová.

  The first shock was felt by citizens of nearby villages.
Čo robiť, ak ste pocítili zemetrasenie

 • Vyplňte prosím náš makroseizmický dotazník
  alebo
 • stiahnite si náš makroseizmický dotazník a zašlite ho na adresu geofseis@savba.sk,
  alebo
 • zavolajte (v pracovnom čase) alebo napíšte na Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied a povedzte nám Vaše meno a celú adresu.
  Naše telefónne čísla sú: +421 - 2 - 5477 5280, +421 - 2 - 5941 0611
  My Vám zašleme náš makroseizmický dotazník.
What to do if you felt an earthquake

 • Please fill in our macroseismic questionnaire
  or
 • download our macroseismic questionaire and send it by e-mail to geofseis@savba.sk,
  or
 • call or write to the Earth Science Institute and tell us your name and full address .
  Our phone numbers: +421 - 2 - 5477 5280, +421 - 2 - 5941 0611
  We will send you a macroseismic questionaire.
home