Slabé zemetrasenie pri Trenčianskych Tepliciach 
dňa 17.8.2018

Dňa 17. augusta 2018 o 3:25 LSEČ došlo na Považí k slabému zemetraseniu.
Epicentrum zemetrasenia bolo 3 km východne od Trenčianskych Teplíc pri obci Omšenie.
 Lokálne magnitúdo bolo určené 2,9.
Zemetrasenie bolo pozorované aj obyvateľmi okolitých slovenských obcí.

Polohu epicentra zemetrasenia je znázornená na stránke:


Zemetrasenie bolo zaznamenané seizmickými stanicami 
slovenskej Národnej siete seizmických staníc
Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko.

Záznam zemetrasenia zo seizmickej stanice.


Ústav vied o Zemi SAV v Bratislave bude naďalej analyzovať záznamy seizmických staníc, 
ako aj údaje o pozorovaných účinkoch zemetrasenia.

Prosíme preto občanov, ktorí účinky zemetrasenia pocítili, 
aby čo najskôr vyplnili dotazník
 (odkazy v spodnej časti stránky). 
Údaje od každého pozorovateľa sú cenné a preto je užitočné, 
aby dotazník vyplnili aj blízki susedia, pokiaľ zemetrasenie pozorovali.Ďakujeme za spoluprácu všetkým, ktorí zaslali vyplnený dotazník.
Prispeli ste k výskumu zemetrasení a ich účinkov na území SR.

The weak earthquake near Trenčianske Teplice
on August 17, 2018
 
 
On August 17, 2018 at 3:25 am local time Považie region was hit by a weak earthquake.
The epicentre was located 3 km east from Trenčianske Teplice 
and the local magnitude was estimated 2.9. 
The shock was felt by citizens of nearby villages.

Epicentre of the earthquake is shown at the webpage:
http://www.seismology.sk/Local_Earthquakes/

Earthquake was recorded by national network of seismic stations
and local seismic network of eastern Slovakia.

Record of the earthquake on the selected seismic station.

Earth Science Institute of the SAV in Bratislava will further analyze 
records of the sesmic stations along with the information of the
observed effects of the earthquake.

We kindly ask the citizens who felt the earthquake, 
to fill the macroseismic questionnaire 
as soon as possible
(questionnaire can be found at the bottom of this webpage).
Information from each one of the citizens who felt the earthquake 
are very valuable.

We would like to thank to everyone who send the filled questionnaire.
You have contributed to the research of the earthquakes 
and its effects on the territory of Slovakia.


  


Čo robiť, ak ste pocítili zemetrasenie

 • Vyplňte prosím náš makroseizmický dotazník
  alebo
 • stiahnite si náš makroseizmický dotazník a zašlite ho na adresu geofseis@savba.sk,
  alebo
 • zavolajte (v pracovnom čase) alebo napíšte na Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied a povedzte nám Vaše meno a celú adresu.
  Naše telefónne čísla sú: +421 - 2 - 5477 5280, +421 - 2 - 5941 0611
  My Vám zašleme náš makroseizmický dotazník.
What to do if you felt an earthquake

 • Please fill in our macroseismic questionnaire
  or
 • download our macroseismic questionaire and send it by e-mail to geofseis@savba.sk,
  or
 • call or write to the Earth Science Institute and tell us your name and full address .
  Our phone numbers: +421 - 2 - 5477 5280, +421 - 2 - 5941 0611
  We will send you a macroseismic questionaire.
home