Zemetrasenia v Rakúsku 
dňa 25.4.2016


V pondelok 25. apríla 2016 o 12:28 LSEČ došlo na území Rakúska 
k stredne silnému zemetraseniu s epicentrom cca 70 km juhozápadne od Bratislavy a s lokálnym magnitúdom 4,0.
O 21 minút došlo k slabšiemu dotrasu s lokálnym magnitúdom 1,8.
Silnejšie zemetrasenie bolo makroseizmicky pozorované aj obyvateľmi juhozápadného Slovenska.

Mapa s pozorovaniami účinkov zemetrasenia (nahlásených na ÚVZ SAV). 

Zemetrasenie bolo zaznamenané seizmickými stanicami 
slovenskej Národnej siete seizmických staníc 
a Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko.

Mapa s vyznačením epicentra.
Ukážka záznamov rýchlosti kmitania pôdy počas zemetrasenia.
Záznam zrýchlenia zo seizmickej stanice Modra.


Ústav vied o Zemi SAV v Bratislave bude naďalej analyzovať záznamy seizmických staníc,
ako aj údaje o pozorovaných účinkoch zemetrasenia.

Prosíme preto občanov, ktorí účinky zemetrasenia pocítili,
aby čo najskôr vyplnili dotazník
 (odkazy v spodnej časti stránky).
Údaje od každého pozorovateľa sú cenné a preto je užitočné,
aby dotazník vyplnili aj blízki susedia, pokiaľ zemetrasenie pozorovali.Ďakujeme za spoluprácu všetkým, ktorí zaslali vyplnený dotazník.
Prispeli ste k výskumu zemetrasení a ich účinkov na území SR.


Earthquakes in Austria
on April 25, 2016
 
 
On April 25, 2016, 12:28 pm CEST western part of Austria 
was hit by an earthquake with local magnitude 4.0. 
21 minutes later an aftershock with local magnitude 1.8 occured. 


  The main shock was felt also by citizens of southwest part of Slovakia.

Čo robiť, ak ste pocítili zemetrasenie

 • Vyplňte prosím náš makroseizmický dotazník
  alebo
 • stiahnite si náš makroseizmický dotazník a zašlite ho na adresu geofseis@savba.sk,
  alebo
 • zavolajte (v pracovnom čase) alebo napíšte na Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied a povedzte nám Vaše meno a celú adresu.
  Naše telefónne čísla sú: +421 - 2 - 5477 5280, +421 - 2 - 5941 0611
  My Vám zašleme náš makroseizmický dotazník.
What to do if you felt an earthquake

 • Please fill in our macroseismic questionnaire
  or
 • download our macroseismic questionaire and send it by e-mail to geofseis@savba.sk,
  or
 • call or write to the Earth Science Institute and tell us your name and full address .
  Our phone numbers: +421 - 2 - 5477 5280, +421 - 2 - 5941 0611
  We will send you a macroseismic questionaire.
home