Zemetrasenia pri Zemplínskej Šírave
dňa 24. 4. 2020 a 30.4.2020

V priebehu jedného týždňa došlo pri Zemplínskej šírave k dvom zemetraseniam.

K silnejšiemu otrasu došlo dňa 24. apríla 2020 o 1 hod 18 min LSEČ 
približne 1 km južne od Zemplínskej Šíravy medzi obcami Zalužice a Lúčky.
Lokálne magnitúdo tohto otrasu bolo určené na 3,4.

K druhému, slabšiemu otrasu došlo 30.4.2020 o 5 hod 59 min LSEČ 
8 km severne od Michaloviec pri obci Nacina Ves.
Lokálne magnitúdo tohto javu bolo určené na 2,3.

Obe zemetrasenia boli zaznamenané seizmickými stanicami národnej siete Slovenska
a Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko.
Záznam zemetrasenia zo dňa 24.4.2020  (obr. 1 a obr. 2) a
záznam zemetrasenia zo dňa 30.4.2020 (obr. 3 a obr. 4)
Polohy epicentier (obr. 5) a lokality pozorovaní sú zobrazené na mapách:
zemetrasenie zo dňa 24.4.2020 (1),
zemetrasenia zo dňa 30.4.2020 (2).


Zemetrasenia boli pocítené obyvateľmi Michaloviec a okolitých obcí.
Ústav vied o Zemi SAV v Bratislave bude naďalej analyzovať záznamy seizmických staníc, 
ako aj údaje o pozorovaných účinkoch zemetrasenia.

Prosíme preto občanov, ktorí účinky zemetrasenia pocítili, 
aby čo najskôr vyplnili dotazník
 (odkazy v spodnej časti stránky). 
Údaje od každého pozorovateľa sú cenné a preto je užitočné, 
aby dotazník vyplnili aj blízki susedia, pokiaľ zemetrasenie pozorovali.


Ďakujeme za spoluprácu všetkým, ktorí zaslali vyplnený dotazník.
Prispeli ste k výskumu zemetrasení a ich účinkov na území SR.

Earthquakes near Zemplinska Sirava lake
on April 24 and April 30, 2020

On April 24th, 2020 at 1h 18m AM local time Slovakia was hit by an earthquake with epicenter near lake Zemplinska Sirava approximately 5km east from the town Michalovce.

The local magnitude of the earthquake is 3.4.

On April 30th, 2020 at 5h 59m AM local time Slovakia was hit by an another earthquake with epicenter near lake Zemplinska Sirava approximately 8km north from the town Michalovce.

The local magnitude of the earthquake is 2.3.

This shock was felt by citizens of the neighboring area.

Čo robiť, ak ste pocítili zemetrasenie

 • Vyplňte prosím náš makroseizmický dotazník
  alebo
 • stiahnite si náš makroseizmický dotazník a zašlite ho na adresu geofseis@savba.sk,
  alebo
 • zavolajte (v pracovnom čase) alebo napíšte na Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied a povedzte nám Vaše meno a celú adresu.
  Naše telefónne čísla sú: +421 - 2 - 5477 5280, +421 - 2 - 5941 0611
  My Vám zašleme náš makroseizmický dotazník.
What to do if you felt an earthquake

 • Please fill in our macroseismic questionnaire
  or
 • download our macroseismic questionaire and send it by e-mail to geofseis@savba.sk,
  or
 • call or write to the Earth Science Institute and tell us your name and full address .
  Our phone numbers: +421 - 2 - 5477 5280, +421 - 2 - 5941 0611
  We will send you a macroseismic questionaire.
home