Doprava na konferenciuDoprava z Prahy autom: po diaµnici D1 a D2,

1. alternatíva - výjazd z Kútov smer Senica po ceste číslo 500, potom pokračova» po ceste číslo 501 a v Trstíne odboči» na Smolenice.

2. alternatíva - cez Bratislavu smer Sv. Jur, Pezinok, Modra, Častá a Smolenice (cesta č. 502)

3. alternatíva - z Bratislavy po diaµnici D61 do Trnavy, potom po ceste 51 smer Bohdanovce nad Trnavou, Binovce, Trstín, Smolenice.