Vložné a náklady na konferenciuUbytovanie (v izbe pre 1 alebo 2 osoby) 1100 Sk/os/deň
Vložné 1700 Sk/os

Spolu 3 x 1100 + 1700 = 5000 Sk /os

Forma úhrady:

Možné sú nasledujúce alternatívy
   1. faktúrou za inštitúcie po konferencii
   2. v hotovosti alebo EC/MC, VISA kartami na mieste