Slabé zemetrasenie pri Komárne
dňa 29. 8. 2021

V nedeľu 29. 8. 2021 o 23:57 LSEČ došlo cca 5km severovýchodne
 od Komárna k slabému zemetraseniu s magnitúdom 2,0.
Zemetrasenie bolo makroseizmicky pozorované obyvateľmi obcí na južnom Slovensku.

Priebežne aktualizujeme mapku pozorovaní na ktorej je aj poloha epicentra.

Zemetrasenie bolo zaznamenané seizmickými stanicami
Národnej siete seizmických staníc.

Ústav Vied o Zemi bude analyzovať záznamy zo seizmických staníc
ako aj údaje o pozorovaných účinkoch zemetrasenia.

Prosíme preto občanov, ktorí účinky zemetrasenia pocítili, 
aby čo najskôr vyplnili dotazník
 (odkazy v spodnej časti stránky). 
Údaje od každého pozorovateľa sú cenné a preto je užitočné, 
aby dotazník vyplnili aj blízki susedia, pokiaľ zemetrasenie pozorovali.


Ďakujeme za spoluprácu všetkým, ktorí zaslali vyplnený dotazník.
Prispeli ste k výskumu zemetrasení a ich účinkov na území SR.

Weak earthquake near Komarno
on 29. August, 2021

On Sunday August 29, 2021 at 23 h 57 min local time Slovakia was hit
by a weak earthquake with epicenter approximately 5km NE from Komarno.
Epicenter is shown on the map of observations,
the local magnitude is approximately 2.0.
 


This shock was felt by some citizens of southern Slovakia.

Čo robiť, ak ste pocítili zemetrasenie

 • Vyplňte prosím náš makroseizmický dotazník
  alebo
 • stiahnite si náš makroseizmický dotazník a zašlite ho na adresu geofseis@savba.sk,
  alebo
 • zavolajte (v pracovnom čase) alebo napíšte na Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied a povedzte nám Vaše meno a celú adresu.
  Naše telefónne čísla sú: +421 - 2 - 5477 5280, +421 - 2 - 5941 0611
  My Vám zašleme náš makroseizmický dotazník.
What to do if you felt an earthquake

 • Please fill in our macroseismic questionnaire
  or
 • download our macroseismic questionaire and send it by e-mail to geofseis@savba.sk,
  or
 • call or write to the Earth Science Institute and tell us your name and full address .
  Our phone numbers: +421 - 2 - 5477 5280, +421 - 2 - 5941 0611
  We will send you a macroseismic questionaire.
home