Slabé zemetrasenie pri Banskej Bystrici
dňa 6.4.2022

V stredu 6.4.2022 o 19:04 LSEČ došlo k slabému zemetraseniu
s epicentrom medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Lupčou 
a lokálnym magnitúdom 2,1.
Zemetrasenie bolo makroseizmicky pozorované obyvateľmi z okolitých obcí.

Priebežne aktualizujeme mapku pozorovaní na ktorej je aj poloha epicentra.

Zemetrasenie bolo zaznamenané seizmickými stanicami
Národnej siete seizmických staníc (obr. 1 a obr. 2)
a Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko.

Ústav Vied o Zemi bude analyzovať záznamy zo seizmických staníc
ako aj údaje o pozorovaných účinkoch zemetrasenia.

Prosíme preto občanov, ktorí účinky zemetrasenia pocítili, 
aby čo najskôr vyplnili dotazník
 (odkazy v spodnej časti stránky). 
Údaje od každého pozorovateľa sú cenné a preto je užitočné, 
aby dotazník vyplnili aj blízki susedia, pokiaľ zemetrasenie pozorovali.


Ďakujeme za spoluprácu všetkým, ktorí zaslali vyplnený dotazník.
Prispeli ste k výskumu zemetrasení a ich účinkov na území SR.

Weak earthquake near Banská Bystrica
on April 6th, 2022

On Wednesday April 6th, 2022 at 19 h 04 min local time Slovakia was hit
by a weak earthquake with epicenter between Banska Bystrica and Slovenska Lupca.
Epicenter is shown on the map of observations.
The local magnitude was estimated 2.1.
 


This shock was felt by some citizens from near villages.

Čo robiť, ak ste pocítili zemetrasenie

 • Vyplňte prosím náš makroseizmický dotazník
  alebo
 • stiahnite si náš makroseizmický dotazník a zašlite ho na adresu geofseis@savba.sk,
  alebo
 • zavolajte (v pracovnom čase) alebo napíšte na Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied a povedzte nám Vaše meno a celú adresu.
  Naše telefónne čísla sú: +421 - 2 - 5477 5280, +421 - 2 - 5941 0611
  My Vám zašleme náš makroseizmický dotazník.
What to do if you felt an earthquake

 • Please fill in our macroseismic questionnaire
  or
 • download our macroseismic questionaire and send it by e-mail to geofseis@savba.sk,
  or
 • call or write to the Earth Science Institute and tell us your name and full address .
  Our phone numbers: +421 - 2 - 5477 5280, +421 - 2 - 5941 0611
  We will send you a macroseismic questionaire.
home