Oddelenie Seizmológie, ÚVZ SAV KAFZM, FMFI UK NuQuake Zemetrasná aktivita Národná sieť seizmických staníc Lokálne zemetrasenia Konferencie Ostatné seizmologické linky Populárne články
 
    doi:10.14470/FX099882
english version    
Počet návštev: 684504    
 
 
 
  


Zemetrasenie na východnom Slovensku dňa 22.2.2024
Ako sa správať počas zemetrasenia