Oddelenie Seizmológie, ÚVZ SAV KAFZM, FMFI UK NuQuake Zemetrasná aktivita Národná sieť seizmických staníc Lokálne zemetrasenia Konferencie Ostatné seizmologické linky Populárne články
 
    doi:10.14470/FX099882
english version    
Počet návštev: 581080    
 
 
 
  


Zemetrasenie v Rakúsku dňa 30.3.2023
Ako sa správať počas zemetrasenia