Oddelenie Seizmológie, ÚVZ SAV KAFZM, FMFI UK NuQuake Zemetrasná aktivita Národná sieť seizmických staníc Lokálne zemetrasenia Konferencie Ostatné seizmologické linky Populárne články
 
    doi:10.14470/FX099882
english version    
Počet návštev: 718749    
 
 
 
  


Pocítili ste zemetrasenie na Slovensku? / Čo robiť počas zemetrasenia