Seismogram from Zbyňov - ZBNS station (Slovakia) - Z component
Seizmogram zo seizmickej stanice Zbyňov - ZBNS (Slovensko) - vertikálna zložka


       


Please follow this link to get to the archive seismogram from yesterday.
Archívny seizmogram zo včera.