Seismogram from Zbyňov - ZBNS station (Slovakia) - Z component
Seizmogram zo seizmickej stanice Zbyňov - ZBNS (Slovensko) - vertikálna zložka


       


This is an archive seismogram, please follow this link to get to the actual one.
Toto je archívny seismogram zo včera, aktuálny je tu.