CRVS - Červenica
  HRB - Hurbanovo
  IZAB - Izabela
  KECS - Kečovo
  KOLS - Kolonické sedlo
  LANS - Liptovská Anna
  MODS - Modra
  SRO - Šrobárová
  SRO1 - Iža
  SRO2 - Moča
  STHS - Stebnícka Huta
  VYHS - Vyhne
  ZST - Bratislava, Železná studnička
 
SRO2 - Moča SRO1 - Iža HRB - Hurbanovo SRO - Šrobárová CRVS - Červenica KECS - Kečovo VYHS - Vyhne LANS - Liptovská Anna Modra - MODS ZST - Bratislava, Železná Studnička KOLS - Kolonické sedlo STHS - Stebnická Huta