Zemetrasenia na Slovensku
Národná sieť seizmických staníc
Súčasné zemetrasenia na Slovensku

Súčasné zemetrasenia vo svete
  • EMSC-CSEM - súčasná zemetrasná aktivita
  • Aktuálne lokalizácie zemetrasení Švajčiarskou seizmologickou službou v Zürichu
  • USGS - NEIC - Aktuálne informácie o zemetraseniach Geologickej služby USA
  • MedNet - Sieť veľmi širokopásmových seizmických staníc v stredomorskej oblasti, údaje o zemetraseniach v takmer reálnom čase
  • GEOFON - Sieť veľmi širokopásmových seizmických staníc GFZ Potsdam, Nemecko